Now showing items 1-20 of 97

 • Rozwój sektora usług ubezpieczeniowych w okresie dziesięciolecia transformacji gospodarki polskiej 

  Mikulska, Aniela (Politechnika Gdańska, 2001)
  Artykuł przedstawia dynamikę rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce w okresie 1990-2000 na tle ogólnych uwarunkowań makroekonomicznych. Autorka podkreśla m.in. wagę aktywnej polityki państwa w kształtowaniu świadomości ...
 • Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji ontologii 

  Czarnecki, Adam (Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2006)
  W rozdziale tym zostały przedstawione podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem ontologii rozumianych jako modele wiedzy o wybranej dziedzinie. Prezentowane są języki służące do opisu ontologii, aplikacje wspomagające ...
 • Basic Linux mechanisms used in distributed computing 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2006)
  Linux to otwarty, ciągle rozwijany system operacyjny. Dostępność kodu źródłowego oraz pełnej dokumentacji zaowocowała rozwojem wielumechanizmów wspierających przetwarzanie rozproszone. W systemie Linuxzaimplementowane ...
 • Parallelisation of genetic algorithms for solving university timetabling problems 

  Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk; Bańczyk, Karol (IEEE Computer Society, 2006)
  Genetic algorithms play an important role in solving many optimisation problems. The paper concentrates on the design of a parallel genetic algorithm for obtaining acceptable and possibly good university timetables. Some ...
 • Efficient computations on clusters and grids 

  Czarnul, Paweł (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2007)
  Niniejszy rozdział omawia standardy, technologie jak również techniki zrównoleglania wykorzystywane w skalowalnych obliczeniach na klastrach i gridach. Autor przedstawia również tendencje rozwojowe tej dziedziny wskazując ...
 • Object serialization and remote exception pattern for distributed C++/MPI application 

  Bańczyk, Karol; Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk (Springer Berlin Heidelberg, 2007)
  MPI is commonly used standard in development of scientific applications. It focuses on interlanguage operability and is not very well object oriented. The paper proposes a general pattern enabling design of distributed and ...
 • Differentiation of the european insurance market (Polish example) 

  Mikulska, Aniela (Technical University of Gdańsk. Faculty of Management and Economics, 2007)
  The 2004 enlargement of the European Union by another 10 member countries introduced a change in the quality of Europe’s economic relations. The integration of social, political and economic spheres of life entailed a ...
 • Architecture of a domain oriented portal 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2008)
  Zaprezentowano koncepcję architektury i funkcjonalności dziedzinowego portalu tworzenia ontologii realizowanego przez katedrę KASK. Portal podzielony został na niezależne komponenty, które z powodzeniem można realizować ...
 • OCS - System wytwarzania ontologii dziedzinowo zorientowanych 

  Boiński, Tomasz; Budnik, Łukasz; Jakowski, Andrzej; Mroziński, Jacek; Mazurkiewicz, Krzysztof (HARD, Olsztyn, 2009)
  Ontologies are, as a part of semantic web, a basic component to enrich content available in the Internet with a meaning understandable for computers. In this publication an architecture and functionality of a domain oriented ...
 • Dynamic user identity management in intelligent environment 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2009)
  Omówiono zagadnienie uwierzytelniania oraz przedstawiono różnice pomiędzy rozwiązaniami dostarczanymi przez systemy Linux oraz Windows. Zaprezentowano dwie metody zapewnienia scentralizowanego systemu uwierzytelniającego. ...
 • Practices of entrepreneurs from SMEs sector related to risk management 

  Mikulska, Aniela (Gdańsk University of Technology, 2009)
  The purpose of this article is to present the attitudes of entrepreneurs towards the risk involved in business activity (personal research) and evaluation of their insurance awareness related to the actual level of insurance ...
 • Ontology Visualization 

  Boiński, Tomasz; Jaworska, Anna; Kleczkowski, Radosław; Kunowski, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
  Ontologies are often represented as a graph where nodes represent objects within given ontology and edges represent relations between those objects. Such graphs can be very complex even for medium sized ontologies so a ...
 • Ontology construction for services lookup 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
  Ontologie, dzięki zapewnieniu formalnego opisu przy zachowaniu czytelności dla człowieka, są coraz powszechniej stosowaną metodą opisu usług sieciowych. Dawniej postrzegane jako rozwiązanie problemu heterogeniczności sieci, ...
 • Influence and selection of basic concepts on ontology design 

  Boiński, Tomasz; Orłowski, Piotr; Szpryngier, Piotr; Krawczyk, Henryk (INSTICC, Instytute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2010)
  Ontologies as entities representing individual point of view on surrounding world introduce heterogeneity to knowledge representation. Common set of core concepts can introduce similarity big enough for further interoperability ...
 • Ontology Creation as a Group Process Using OCS System and Protégé Editor 

  Boiński, Tomasz; Jaworska, Anna; Kleczkowski, Radosław; Kunowski, Piotr; Szymański, Julian (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
  Konstruowanie ontologii wymaga współpracy wielu osób. W idealnej sytuacji nad pojedynczą ontologią pracować będzie duża, rozproszona społeczność tworząca tym samym wspólną reprezentację wiedzy z danej dziedziny. W publikacji ...
 • Kaskada- scenarios for multimedia streams analysis 

  Proficz, Jerzy (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010-03)
  Zaprezentowano podstawowe mechanizmy działania platformy KASKADA ze względu na wykonywanie usług prostych związanych z realizacją algorytmów analizy strumieni multimedialnych, jak również usług złożonych dotyczących ...
 • Simple Ontology Visualization API 

  Boiński, Tomasz; Kunowski, Piotr; Jaworska, Anna; Kleczkowski, Radosław; Orłowski, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010-07)
  SOVA (Simple Ontology Visualization API) is a Protege plugin to full ontology visualization. Finally we can show all ontology's elements: classes, individuals, properties, anonymous classes and relations between these ...
 • Security ontology construction and integration 

  Boiński, Tomasz; Szymański, Julian; Orłowski, Piotr; Krawczyk, Henryk (INSTICC, Instytute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2011)
  There are many different levels on which we can examine security. Each one is different from others, all of them are dependent on the context. Hence the need to bear additional knowledge enabling efficient utilization of ...
 • Procedures for merging and alignment of domain ontologies 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2012)
  W trakcie prac nad rozprawą opracowano oryginalną metodę integracji ontologii na podstawie analizy leksykalnej jej elementów. Zaproponowany algorytm został zaimplementowany w postaci biblioteki w języku Java oraz włączony ...
 • Wynagrodzenia a bezrobocie. Studium przypadku na przykładzie gospodarki Polski i Niemiec 

  Nikulin, Dagmara (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, 2012)
  Jednym z elementów teorii neoklasycznej jest stwierdzenie, że zwiększający się poziom bezrobocia powoduje spadek płac realnych, co w rezultacie prowadzi do osiągania stanu pełnego zatrudnienia. W artykule zbadano wzajemne ...