Now showing items 6-25 of 97

 • Basic Linux mechanisms used in distributed computing 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2006)
  Linux to otwarty, ciągle rozwijany system operacyjny. Dostępność kodu źródłowego oraz pełnej dokumentacji zaowocowała rozwojem wielumechanizmów wspierających przetwarzanie rozproszone. W systemie Linuxzaimplementowane ...
 • Beesycluster as Front-End for High Performance Computing Services 

  Czarnul, Paweł (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  The paper presents the BeesyCluster system as a middleware allowing invocation of services on high performance computing resources within the NIWA Centre of Competence project. Access is possible through both WWW and SOAP ...
 • Block-based Representation of Application Execution on Modern Parallel Systems 

  Czarnul, Pawel (Gdansk University of Technology, 2016)
  The chapter presents how to model execution of a parallel computational appli- cation that is to be executed in a large-scale parallel or distributed environment with potentially thousands to millions of execution units. ...
 • Budowanie zespołu wirtualnego 

  Krawczyk-Bryłka, Beata (2015)
  Poradnik zawiera podstawowe informacje dotyczące tworzenia efektywnego i kreatywnego zespołu wirtualnego, analizując kolejne etapy pracy zespołowej. Podkreślono najważniejsze zalety oraz potencjalne zagrożenia dotyczące ...
 • Business Process Modelling and Enterprise Improvement Analysis 

  Dziubich, Krystyna (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  The main trends in developing an approach and tools for business process modelling are discussed. Business Process Management (BPM) and BPM Notation (BPMN) are presented. Moreover, the possibilities of C2 NIWA in a wide ...
 • C2 NIWA Community - Segmentation Criteria and Building Brand Associations on the Example of a Selected Target Group 

  Popławska, Agnieszka (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  Every organization which offers products or services wishes to communicate with their customers in the most effective way. This kind of communication is based on proper selection of target groups which are identified in ...
 • C2 NIWA – The Centre of Competence for Novel Infrastructure of Workable Applications 

  Krawczyk, Henryk (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  Scientific and cloud computing are discussed in the paper. The paradigm of EaaS (Everything as a Service) is presented and the design methodology of service oriented applications is proposed. Implementation of the SOSE ...
 • Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji i Repozytoria CD NIWA 

  Proficz, Jerzy; Boiński, Tomasz (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015-10-20)
  Jak być bardziej widocznym w naukowym świecie? Jakie możliwości oferuje polskiej nauce superkomputer TRYTON w ramach Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)?
 • Czy można oszukać system antyplagiatowy, a także o tym, jak wygenerować kod genetyczny twarzy 

  Ziółkowski, Tomasz; Sobecki, Andrzej (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015-11-11)
  O wykrywaniu plagiatów i upadków, a także o tym, jak można wygenerować kod genetyczny twarzy
 • Czy raporty pomagają zrozumieć przedsiębiorczość? 

  Mikulska, Aniela (Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2013)
  Rozdział bazuje na informacjach dotyczących przedsiębiorstw w Polsce, zawartych w raportach PARP, GUS i Ministerstwa Gospodarki. Poddaje pod refleksję kwestię potencjału rozwojowego przedsiębiorstw w kontekście przyjętych ...
 • DBpedia As a Formal Knowledge Base - An Evaluation 

  Boiński, Tomasz; Ambrożewicz, Adrian; Szymański, Julian (WSEAS, 2015)
  DBpedia is widely used by researchers as a mean of accessing Wikipedia in a standardized way. In this paper it is characterized from the point of view of questions answering system. Simple implementation of such system is ...
 • Development of service repository 

  Nykiel, Michał; Zalewski, Karol (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
  Zdefiniowano pojęcie usług złożonych realizowanych przez platformę KASKADA, przedstawiono ich konstrukcję wraz ze sposobem zapisu do formatu XML oraz zaprezentowano edytor z graficznym interfejsem użytkownika służący do ich ...
 • Differentiation of the european insurance market (Polish example) 

  Mikulska, Aniela (Technical University of Gdańsk. Faculty of Management and Economics, 2007)
  The 2004 enlargement of the European Union by another 10 member countries introduced a change in the quality of Europe’s economic relations. The integration of social, political and economic spheres of life entailed a ...
 • Distribution, archivization and processing of multimedia streams in KASKADA platrofm 

  Proficz, Jerzy; Ziółkowski, Tomasz; Sawicki, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
  Zaprezentowano metody przetwarzania strumieni multimedialnych na platformie KASKADA. Przedstawiono koncepcję dystrybucji strumieni do zadań obliczeniowych wykonywanych na poszczególnych węzłach klastra komputerowego. ...
 • Dynamic OWL Ontology Matching Using Lexical WordNet Based Measures 

  Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk (Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, 2012)
  Ontologies are often used as means of describing knowledge and domain of operation of modern applications. A need arises for ability to quickly match those ontologies to enable interoperability of such systems. The paper ...
 • Dynamic user identity management in intelligent environment 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2009)
  Omówiono zagadnienie uwierzytelniania oraz przedstawiono różnice pomiędzy rozwiązaniami dostarczanymi przez systemy Linux oraz Windows. Zaprezentowano dwie metody zapewnienia scentralizowanego systemu uwierzytelniającego. ...
 • Efficient computations on clusters and grids 

  Czarnul, Paweł (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2007)
  Niniejszy rozdział omawia standardy, technologie jak również techniki zrównoleglania wykorzystywane w skalowalnych obliczeniach na klastrach i gridach. Autor przedstawia również tendencje rozwojowe tej dziedziny wskazując ...
 • Event management in KASKADA platform 

  Knopa, Rafał; Glinianowicz, Adam (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
  Zdefiniowano pojęcie zdarzenia i jego rolę w analizie przeprowadzanej przy użyciu platformy KASKADA. Opisano proces obsługi zdarzenia w ramach platformy KASKADA, wprowadzając pojęcia strumieni zdarzeń, filtrów zdarzeń i ...
 • Ewolucja polityki instytucjonalnej rynku pracy w Polsce 

  Nikulin, Dagmara (2014)
  Celem artykułu jest ukazanie zmian mających miejsce na polskim rynku pracy z uwzględnieniem czynników instytucjonalnych oraz ukazanie na tym tle struktury wydatków związanych z realizacją polityki rynku pracy. W części ...
 • Executing Multiple Simulations in the MERPSYS Environment 

  Rościszewski, Paweł (Gdańsk University of Technology, 2016)
  The chapter investigates the steps necessary to perform a simulation instance in the MERPSYS environment and discusses potential limitations in case when vast numbers of simulations are required. An extended architecture ...