Now showing items 16-35 of 97

 • DBpedia As a Formal Knowledge Base - An Evaluation 

  Boiński, Tomasz; Ambrożewicz, Adrian; Szymański, Julian (WSEAS, 2015)
  DBpedia is widely used by researchers as a mean of accessing Wikipedia in a standardized way. In this paper it is characterized from the point of view of questions answering system. Simple implementation of such system is ...
 • Development of service repository 

  Nykiel, Michał; Zalewski, Karol (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
  Zdefiniowano pojęcie usług złożonych realizowanych przez platformę KASKADA, przedstawiono ich konstrukcję wraz ze sposobem zapisu do formatu XML oraz zaprezentowano edytor z graficznym interfejsem użytkownika służący do ich ...
 • Differentiation of the european insurance market (Polish example) 

  Mikulska, Aniela (Technical University of Gdańsk. Faculty of Management and Economics, 2007)
  The 2004 enlargement of the European Union by another 10 member countries introduced a change in the quality of Europe’s economic relations. The integration of social, political and economic spheres of life entailed a ...
 • Distribution, archivization and processing of multimedia streams in KASKADA platrofm 

  Proficz, Jerzy; Ziółkowski, Tomasz; Sawicki, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
  Zaprezentowano metody przetwarzania strumieni multimedialnych na platformie KASKADA. Przedstawiono koncepcję dystrybucji strumieni do zadań obliczeniowych wykonywanych na poszczególnych węzłach klastra komputerowego. ...
 • Dynamic OWL Ontology Matching Using Lexical WordNet Based Measures 

  Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk (Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, 2012)
  Ontologies are often used as means of describing knowledge and domain of operation of modern applications. A need arises for ability to quickly match those ontologies to enable interoperability of such systems. The paper ...
 • Dynamic user identity management in intelligent environment 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2009)
  Omówiono zagadnienie uwierzytelniania oraz przedstawiono różnice pomiędzy rozwiązaniami dostarczanymi przez systemy Linux oraz Windows. Zaprezentowano dwie metody zapewnienia scentralizowanego systemu uwierzytelniającego. ...
 • Efficient computations on clusters and grids 

  Czarnul, Paweł (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2007)
  Niniejszy rozdział omawia standardy, technologie jak również techniki zrównoleglania wykorzystywane w skalowalnych obliczeniach na klastrach i gridach. Autor przedstawia również tendencje rozwojowe tej dziedziny wskazując ...
 • Event management in KASKADA platform 

  Knopa, Rafał; Glinianowicz, Adam (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
  Zdefiniowano pojęcie zdarzenia i jego rolę w analizie przeprowadzanej przy użyciu platformy KASKADA. Opisano proces obsługi zdarzenia w ramach platformy KASKADA, wprowadzając pojęcia strumieni zdarzeń, filtrów zdarzeń i ...
 • Ewolucja polityki instytucjonalnej rynku pracy w Polsce 

  Nikulin, Dagmara (2014)
  Celem artykułu jest ukazanie zmian mających miejsce na polskim rynku pracy z uwzględnieniem czynników instytucjonalnych oraz ukazanie na tym tle struktury wydatków związanych z realizacją polityki rynku pracy. W części ...
 • Executing Multiple Simulations in the MERPSYS Environment 

  Rościszewski, Paweł (Gdańsk University of Technology, 2016)
  The chapter investigates the steps necessary to perform a simulation instance in the MERPSYS environment and discusses potential limitations in case when vast numbers of simulations are required. An extended architecture ...
 • Extendable Safety and Security Ontology 

  Boiński, Tomasz; Orłowski, Piotr; Krawczyk, Henryk (Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, 2012)
  Security plays more and more important role in our every day life and researchers and users of computer systems point out that a need arises for common, formalised model able to integrate different solutions. In this paper ...
 • Genealogy 

  Nykiel, Michał (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Aplikacja Genealogy jest aplikacją webową, dostępną przez przeglądarkę, wykorzystująca usługi platformy KASKADA do generowania portretów członków rodziny, których wizerunków nie znamy. Posada dwie wersje: podstawową i ...
 • Hetlth: InfoSociety edition 

  Kaczorowski, Szymon; Dudzik, Maciej; Nowak, Damian (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015-12-10)
  Hetlth: InfoSociety edition. Hasło infospołeczność zinterpretowaliśmy jako społeczności, w których podstawą są masowo wymieniane informacje pomiędzy jej członkami. W naszej grze nawiązaliśmy do najpopularniejszych portali ...
 • Hoverlord/TGame 

  Boiński, Tomasz; Remiszewski, Paweł (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2014)
  Celem projektu Hoverlord jest opracowanie i implementacja frameworku umożliwiającego realizację zadań wymagających dużego nakładu pracy ludzi, takiego jak weryfikacja poprawności działania algorytmów, etykietowanie zbiorów ...
 • IBM Business Process Manager Advanced 

  Unknown author (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  IBM Business Process Manager Advanced to zunifikowana platforma do analizowania i optymalizacji działalności biznesowej, łącząca w sobie elementy zarządzania procesami biznesowymi, prowadzenia spraw, architektury zorientowanej ...
 • Improvement of imperfect string matching based on asymmetric n-grams 

  Szymański, Julian; Boiński, Tomasz (Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013-09)
  Typical approaches to string comparing treats them as either different or identical without taking into account the possibility of misspelling of the word. In this article we present an approach we used for improvement of ...
 • INetMan 

  Dobrowolski, Adrian; Mokwa, Cezary; Szafrański, Piotr (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015-12-10)
  INetMan to superbohater, który przeniknął do cyberświata, aby rozprawić się z wszechobecnym w Internecie złem. Jego zadaniem jest ochrona danych i komputerów uczestniczących w Intersieci przed hackerami, wirusami, zombie ...
 • Influence and selection of basic concepts on ontology design 

  Boiński, Tomasz; Orłowski, Piotr; Szpryngier, Piotr; Krawczyk, Henryk (INSTICC, Instytute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2010)
  Ontologies as entities representing individual point of view on surrounding world introduce heterogeneity to knowledge representation. Common set of core concepts can introduce similarity big enough for further interoperability ...
 • IT Project Teams Creation and Analysis in C2 NIWA Enviroment 

  Krawczyk-Bryłka, Beata (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  Teams are the basic unit of the C2 NIWA community, which – using the technical capabilities of this environment – focuses on the implementation of various projects. This article presents one of the competitions carried out ...
 • Jak wygląda wirtualny Targ Węglowy w Gdańsku i jak można korzystać z jaskini rzeczywistości wirtualnej 

  Szwoch, Mariusz; Lebiedź, Jacek (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015-11)
  Jak wygląda WIRTUALNY Targ Węglowy w Gdańsku? Jak realizować badania nad wirtualną rzeczywistością korzystając z Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP)?