Now showing items 36-55 of 97

 • Kaskada Platform in Cloud Enviroment 

  Krawczyk, Henryk; Proficz, Jerzy; Daca, Bartłomiej (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  KASKADA is a computing platform for developing and running services and applications oriented to multimedia processing and data streaming. A solution for serving the platform in the PaaS model is presented. The paper briefly ...
 • Kaskada- scenarios for multimedia streams analysis 

  Proficz, Jerzy (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010-03)
  Zaprezentowano podstawowe mechanizmy działania platformy KASKADA ze względu na wykonywanie usług prostych związanych z realizacją algorytmów analizy strumieni multimedialnych, jak również usług złożonych dotyczących ...
 • Knowledge Base Suitable for Answering Questions in Natural Language 

  Boiński, Tomasz; Szymański, Julian; Ambrożewicz, Adrian (WSEAS Press, 2014)
  This paper presents three knowledge bases widely used by researchers coping with natural language processing: OpenCyc, DBpedia and YAGO. They are characterized from the point of view of questions answering system. In this ...
 • KOALA 

  Giaro, Krzysztof; Ocetkiewicz, Krzysztof; Jastrzębski, Andrzej; Turowski, Krzysztof; Janczewski, Robert; Obszarski, Paweł; Goluch, Tomasz; Raczek, Joanna; Dettlaff, Magda (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Koala jest biblioteką szablonów w języku C++ implementującą liczne struktury, operacje i algorytmy znane z teorii grafów i sieci. Biblioteka jest dedykowana programistom C++, którzy potrzebują zastosować lub rozwijać ...
 • KOALA Graph Theory Internet Service 

  Goluch, Tomasz; Ocetkiewicz, Krzysztof M.; Giaro, Krzysztof (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  KOALA has been created with the idea of C++ library templates, implementing a broad set of procedures in the fields of algorithmic graph theory and network problems in discrete optimization. During the C2 NIWA project, a ...
 • Koncepcja testowania usług w chmurze obliczeniowej, Odbiór i akceptacja bibliotek i aplikacji 

  Wiszniewski, Bogdan (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015-01-31)
  Poradnik wskazuje w jaki sposób realizować proces odbioru i akceptacji bibliotek i aplikacji tak by zachować jak największą jakość dalej dystrybuowanego produktu.
 • Lexicon based algorithm for domain ontology merging and alignment 

  Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk (INSTICC, Instytute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2012)
  More and more systems contain some kind of knowledge describing their field of operation. Such knowledge in many cases is stored as an ontology. A need arises for ability to quickly match those ontologies to enable ...
 • Modeling Parallel Applications in the MERPSYS Environment 

  Czarnul, Pawel (Gdańsk University of Technology, 2016)
  The chapter presents how to model parallel computational applications for which simulation of execution in a large-scale parallel or distributed envi- ronment is performed within the MERPSYS environment. Specifically, ...
 • Modern Methods of Software Development 

  Zima, Dawid (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  Software development methods consist of such activities like analysis, planning, development, testing, deployment, maintenance and retirement. All of them can be divided into two main categories – traditional and agile. ...
 • MrówkoSłoń 

  Janik, Krzysztof; Janik, Seweryn; Kusz, Katarzyna; Rynasiewicz, Karol (CD NIWA, 2015)
  Gra, która zajęła 3 miejsce
 • Nieprawidłowości w umowach na roboty budowlane w obszarze zamówień publicznych 

  Grzyl, Beata (INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO, 2014-05)
  W artykule prezentuje się nieprawidłowości w umowach na robót budowlane w obszarze zamówień publicznych. Przedstawia się i analizuje wybrane błędy, uchybienia i braki najczęściej występujące w umowach o roboty budowlane w ...
 • NOP 

  Witczak, Grzegorz; Łyskawiński, Karol; Chojnacki, Ariel; Słota, Jakub (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Algorytm analizujący zdjęcie odręcznie wykonanego diagramu (np. schematu blokowego, komponentów systemu) oraz przetwarzający go na postać wektorową w formacie SVG. Opracowany w ramach konkursu WikiWS Platform for Business ...
 • NPCs 

  Kovalov, Oleg; Demchenko, Oleksandr; Khimych, Daria (CD NIWA, 2015)
  Gra, która zajęła 2 miejsce
 • Object serialization and remote exception pattern for distributed C++/MPI application 

  Bańczyk, Karol; Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk (Springer Berlin Heidelberg, 2007)
  MPI is commonly used standard in development of scientific applications. It focuses on interlanguage operability and is not very well object oriented. The paper proposes a general pattern enabling design of distributed and ...
 • OCS - System wytwarzania ontologii dziedzinowo zorientowanych 

  Boiński, Tomasz; Budnik, Łukasz; Jakowski, Andrzej; Mroziński, Jacek; Mazurkiewicz, Krzysztof (HARD, Olsztyn, 2009)
  Ontologies are, as a part of semantic web, a basic component to enrich content available in the Internet with a meaning understandable for computers. In this publication an architecture and functionality of a domain oriented ...
 • On a matching distance between rooted phylogenetic trees 

  Bogdanowicz, Damian; Giaro, Krzysztof (University of Zielona Góra & Lubuskie Scientific Society, 2013-09)
  The Robinson–Foulds (RF) distance is the most popular method of evaluating the dissimilarity between phylogenetic trees. In this paper, we define and explore in detail properties of the Matching Cluster (MC) distance, which ...
 • Ontology construction for services lookup 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
  Ontologie, dzięki zapewnieniu formalnego opisu przy zachowaniu czytelności dla człowieka, są coraz powszechniej stosowaną metodą opisu usług sieciowych. Dawniej postrzegane jako rozwiązanie problemu heterogeniczności sieci, ...
 • Ontology Creation as a Group Process Using OCS System and Protégé Editor 

  Boiński, Tomasz; Jaworska, Anna; Kleczkowski, Radosław; Kunowski, Piotr; Szymański, Julian (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
  Konstruowanie ontologii wymaga współpracy wielu osób. W idealnej sytuacji nad pojedynczą ontologią pracować będzie duża, rozproszona społeczność tworząca tym samym wspólną reprezentację wiedzy z danej dziedziny. W publikacji ...
 • Ontology engineering for system integration 

  Boiński, Tomasz; Orłowski, Piotr; Szpryngier, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2012)
  Inżynieria ontologii to gałąź inżynierii wiedzy, która zajmuje się metodami i metodologiami budowy ontologii. Zajmuje się m. in. procesem wytwarzania, cyklem życia oraz narzędziami wspomagającymi wytwarzanie ontologii. W ...
 • Ontology Visualization 

  Boiński, Tomasz; Jaworska, Anna; Kleczkowski, Radosław; Kunowski, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
  Ontologies are often represented as a graph where nodes represent objects within given ontology and edges represent relations between those objects. Such graphs can be very complex even for medium sized ontologies so a ...