Now showing items 43-62 of 97

 • Modeling Parallel Applications in the MERPSYS Environment 

  Czarnul, Pawel (Gdańsk University of Technology, 2016)
  The chapter presents how to model parallel computational applications for which simulation of execution in a large-scale parallel or distributed envi- ronment is performed within the MERPSYS environment. Specifically, ...
 • Modern Methods of Software Development 

  Zima, Dawid (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  Software development methods consist of such activities like analysis, planning, development, testing, deployment, maintenance and retirement. All of them can be divided into two main categories – traditional and agile. ...
 • MrówkoSłoń 

  Janik, Krzysztof; Janik, Seweryn; Kusz, Katarzyna; Rynasiewicz, Karol (CD NIWA, 2015)
  Gra, która zajęła 3 miejsce
 • Nieprawidłowości w umowach na roboty budowlane w obszarze zamówień publicznych 

  Grzyl, Beata (INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO, 2014-05)
  W artykule prezentuje się nieprawidłowości w umowach na robót budowlane w obszarze zamówień publicznych. Przedstawia się i analizuje wybrane błędy, uchybienia i braki najczęściej występujące w umowach o roboty budowlane w ...
 • NOP 

  Witczak, Grzegorz; Łyskawiński, Karol; Chojnacki, Ariel; Słota, Jakub (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Algorytm analizujący zdjęcie odręcznie wykonanego diagramu (np. schematu blokowego, komponentów systemu) oraz przetwarzający go na postać wektorową w formacie SVG. Opracowany w ramach konkursu WikiWS Platform for Business ...
 • NPCs 

  Kovalov, Oleg; Demchenko, Oleksandr; Khimych, Daria (CD NIWA, 2015)
  Gra, która zajęła 2 miejsce
 • Object serialization and remote exception pattern for distributed C++/MPI application 

  Bańczyk, Karol; Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk (Springer Berlin Heidelberg, 2007)
  MPI is commonly used standard in development of scientific applications. It focuses on interlanguage operability and is not very well object oriented. The paper proposes a general pattern enabling design of distributed and ...
 • OCS - System wytwarzania ontologii dziedzinowo zorientowanych 

  Boiński, Tomasz; Budnik, Łukasz; Jakowski, Andrzej; Mroziński, Jacek; Mazurkiewicz, Krzysztof (HARD, Olsztyn, 2009)
  Ontologies are, as a part of semantic web, a basic component to enrich content available in the Internet with a meaning understandable for computers. In this publication an architecture and functionality of a domain oriented ...
 • On a matching distance between rooted phylogenetic trees 

  Bogdanowicz, Damian; Giaro, Krzysztof (University of Zielona Góra & Lubuskie Scientific Society, 2013-09)
  The Robinson–Foulds (RF) distance is the most popular method of evaluating the dissimilarity between phylogenetic trees. In this paper, we define and explore in detail properties of the Matching Cluster (MC) distance, which ...
 • Ontology construction for services lookup 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
  Ontologie, dzięki zapewnieniu formalnego opisu przy zachowaniu czytelności dla człowieka, są coraz powszechniej stosowaną metodą opisu usług sieciowych. Dawniej postrzegane jako rozwiązanie problemu heterogeniczności sieci, ...
 • Ontology Creation as a Group Process Using OCS System and Protégé Editor 

  Boiński, Tomasz; Jaworska, Anna; Kleczkowski, Radosław; Kunowski, Piotr; Szymański, Julian (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
  Konstruowanie ontologii wymaga współpracy wielu osób. W idealnej sytuacji nad pojedynczą ontologią pracować będzie duża, rozproszona społeczność tworząca tym samym wspólną reprezentację wiedzy z danej dziedziny. W publikacji ...
 • Ontology engineering for system integration 

  Boiński, Tomasz; Orłowski, Piotr; Szpryngier, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2012)
  Inżynieria ontologii to gałąź inżynierii wiedzy, która zajmuje się metodami i metodologiami budowy ontologii. Zajmuje się m. in. procesem wytwarzania, cyklem życia oraz narzędziami wspomagającymi wytwarzanie ontologii. W ...
 • Ontology Visualization 

  Boiński, Tomasz; Jaworska, Anna; Kleczkowski, Radosław; Kunowski, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
  Ontologies are often represented as a graph where nodes represent objects within given ontology and edges represent relations between those objects. Such graphs can be very complex even for medium sized ontologies so a ...
 • Parallelisation of genetic algorithms for solving university timetabling problems 

  Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk; Bańczyk, Karol (IEEE Computer Society, 2006)
  Genetic algorithms play an important role in solving many optimisation problems. The paper concentrates on the design of a parallel genetic algorithm for obtaining acceptable and possibly good university timetables. Some ...
 • Platforma BeesyCluster 

  Czarnul, Paweł (CD NIWA, 2015)
  BeesyCluster jest portalem dostępowym/warstwą pośrednią do sieci klastrów/superkomputerów/komputerów PC. Dzięki wirtualnemu kontu w systemie, użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich swoich kont fizycznych na poszczególn ...
 • Platforma KASKADA 

  Proficz, Jerzy; Babiarz, Krzysztof; Daca, Bartłomiej; Knopa, Rafał; Nykiel, Michał; Orzechowski, Piotr; Wagner, Mateusz; Ziajka, Kamil; Ziółkowski, Tomasz (CD NIWA, 2012)
  KASKADA jest platformą przeznaczoną do analizy strumieni multimedialnych. Strumienie multimedialne używane są w wielu dziedzinach, takich jak monitorowanie ulic, stadionów czy dworców, a także w badaniach medycznych. ...
 • Platforma WikiWS 

  Boiński, Tomasz; Downar, Marek; Kucharczyk, Łukasz; Szmidka, Dawid; Sobecki, Andrzej; Stemplewski, Przemysław (CD NIWA, 2015)
  WikiWS jest platformą umożliwiającą składowanie, wersjonowanie, tworzenie oraz wykonanie usług sieciowych. Jedną z podstawowych funkcjonalności WikiWS jest możliwość wytwarzania aplikacji zorientowanych na usługi. ...
 • Polityka strukturalna Unii Europejskiej a zarządzanie jakością kształcenia w odniesieniu do studiów doktoranckich 

  Lewandowski, Kajetan (Politechnika Gdańska, 2015-04-20)
  Celem badawczym pracy jest ocena oddziaływania polityki strukturalnej Unii Europejskiej (UE) na jakość kształcenia i zarządzanie nią na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych, ścisłych, medycznych i ...
 • Practices of entrepreneurs from SMEs sector related to risk management 

  Mikulska, Aniela (Gdańsk University of Technology, 2009)
  The purpose of this article is to present the attitudes of entrepreneurs towards the risk involved in business activity (personal research) and evaluation of their insurance awareness related to the actual level of insurance ...
 • Prediction of Processor Utilization for Real-Time Multimedia Stream Processing Tasks 

  Krawczyk, Henryk; Proficz, Jerzy; Daca, Bartłomiej (Springer Berlin Heidelberg, 2013)
  Utilization of MPUs in a computing cluster node for multimedia stream processing is considered. Non-linear increase of processor utilization is described and a related class of algorithms for multimedia real-time ...