Now showing items 49-68 of 97

 • Object serialization and remote exception pattern for distributed C++/MPI application 

  Bańczyk, Karol; Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk (Springer Berlin Heidelberg, 2007)
  MPI is commonly used standard in development of scientific applications. It focuses on interlanguage operability and is not very well object oriented. The paper proposes a general pattern enabling design of distributed and ...
 • OCS - System wytwarzania ontologii dziedzinowo zorientowanych 

  Boiński, Tomasz; Budnik, Łukasz; Jakowski, Andrzej; Mroziński, Jacek; Mazurkiewicz, Krzysztof (HARD, Olsztyn, 2009)
  Ontologies are, as a part of semantic web, a basic component to enrich content available in the Internet with a meaning understandable for computers. In this publication an architecture and functionality of a domain oriented ...
 • On a matching distance between rooted phylogenetic trees 

  Bogdanowicz, Damian; Giaro, Krzysztof (University of Zielona Góra & Lubuskie Scientific Society, 2013-09)
  The Robinson–Foulds (RF) distance is the most popular method of evaluating the dissimilarity between phylogenetic trees. In this paper, we define and explore in detail properties of the Matching Cluster (MC) distance, which ...
 • Ontology construction for services lookup 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
  Ontologie, dzięki zapewnieniu formalnego opisu przy zachowaniu czytelności dla człowieka, są coraz powszechniej stosowaną metodą opisu usług sieciowych. Dawniej postrzegane jako rozwiązanie problemu heterogeniczności sieci, ...
 • Ontology Creation as a Group Process Using OCS System and Protégé Editor 

  Boiński, Tomasz; Jaworska, Anna; Kleczkowski, Radosław; Kunowski, Piotr; Szymański, Julian (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
  Konstruowanie ontologii wymaga współpracy wielu osób. W idealnej sytuacji nad pojedynczą ontologią pracować będzie duża, rozproszona społeczność tworząca tym samym wspólną reprezentację wiedzy z danej dziedziny. W publikacji ...
 • Ontology engineering for system integration 

  Boiński, Tomasz; Orłowski, Piotr; Szpryngier, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2012)
  Inżynieria ontologii to gałąź inżynierii wiedzy, która zajmuje się metodami i metodologiami budowy ontologii. Zajmuje się m. in. procesem wytwarzania, cyklem życia oraz narzędziami wspomagającymi wytwarzanie ontologii. W ...
 • Ontology Visualization 

  Boiński, Tomasz; Jaworska, Anna; Kleczkowski, Radosław; Kunowski, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
  Ontologies are often represented as a graph where nodes represent objects within given ontology and edges represent relations between those objects. Such graphs can be very complex even for medium sized ontologies so a ...
 • Parallelisation of genetic algorithms for solving university timetabling problems 

  Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk; Bańczyk, Karol (IEEE Computer Society, 2006)
  Genetic algorithms play an important role in solving many optimisation problems. The paper concentrates on the design of a parallel genetic algorithm for obtaining acceptable and possibly good university timetables. Some ...
 • Platforma BeesyCluster 

  Czarnul, Paweł (CD NIWA, 2015)
  BeesyCluster jest portalem dostępowym/warstwą pośrednią do sieci klastrów/superkomputerów/komputerów PC. Dzięki wirtualnemu kontu w systemie, użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich swoich kont fizycznych na poszczególn ...
 • Platforma KASKADA 

  Proficz, Jerzy; Babiarz, Krzysztof; Daca, Bartłomiej; Knopa, Rafał; Nykiel, Michał; Orzechowski, Piotr; Wagner, Mateusz; Ziajka, Kamil; Ziółkowski, Tomasz (CD NIWA, 2012)
  KASKADA jest platformą przeznaczoną do analizy strumieni multimedialnych. Strumienie multimedialne używane są w wielu dziedzinach, takich jak monitorowanie ulic, stadionów czy dworców, a także w badaniach medycznych. ...
 • Platforma WikiWS 

  Boiński, Tomasz; Downar, Marek; Kucharczyk, Łukasz; Szmidka, Dawid; Sobecki, Andrzej; Stemplewski, Przemysław (CD NIWA, 2015)
  WikiWS jest platformą umożliwiającą składowanie, wersjonowanie, tworzenie oraz wykonanie usług sieciowych. Jedną z podstawowych funkcjonalności WikiWS jest możliwość wytwarzania aplikacji zorientowanych na usługi. ...
 • Polityka strukturalna Unii Europejskiej a zarządzanie jakością kształcenia w odniesieniu do studiów doktoranckich 

  Lewandowski, Kajetan (Politechnika Gdańska, 2015-04-20)
  Celem badawczym pracy jest ocena oddziaływania polityki strukturalnej Unii Europejskiej (UE) na jakość kształcenia i zarządzanie nią na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych, ścisłych, medycznych i ...
 • Practices of entrepreneurs from SMEs sector related to risk management 

  Mikulska, Aniela (Gdańsk University of Technology, 2009)
  The purpose of this article is to present the attitudes of entrepreneurs towards the risk involved in business activity (personal research) and evaluation of their insurance awareness related to the actual level of insurance ...
 • Prediction of Processor Utilization for Real-Time Multimedia Stream Processing Tasks 

  Krawczyk, Henryk; Proficz, Jerzy; Daca, Bartłomiej (Springer Berlin Heidelberg, 2013)
  Utilization of MPUs in a computing cluster node for multimedia stream processing is considered. Non-linear increase of processor utilization is described and a related class of algorithms for multimedia real-time ...
 • Problemy koordynacji realizacji robót budowlanych na przykładzie rewitalizacji dzielnicy Gdańsk – Letnica 

  Grzyl Beata, Apollo Magdalena (INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA nr 5/2013, 2013-10)
  Przedmiotem rozważań są wybrane problemy inwestora i wykonawców, dostrzeżone w toku realizacji robót budowlanych związanych z rewitalizacją dzielnicy Letnica w Gdańsku (listopad 2010 - maj 2012). Celem artykułu jest wskazanie ...
 • Procedures for merging and alignment of domain ontologies 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2012)
  W trakcie prac nad rozprawą opracowano oryginalną metodę integracji ontologii na podstawie analizy leksykalnej jej elementów. Zaproponowany algorytm został zaimplementowany w postaci biblioteki w języku Java oraz włączony ...
 • Projektowanie aplikacji użytkowych 

  Krawczyk, Henryk (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2014-11-01)
  Poradnik wskazuje w jaki sposób projektować aplikacje użytkowe. W zależności od przyjętego modelu projektowania aplikacji (w praktyce są to też modele mieszane) rola i zadania zespołów projektowo-realizacyjnych muszą być ...
 • Przedsięwzięcie inwestycyjne – zagadnienia podstawowe 

  Grzyl Beata (AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE nr 3/2013, 2013-03)
  W artykule prezentuje się m.in. fazy przedsięwzięcia inwestycyjnego i objęte nimi działania, podstawowe zasady tworzenia modelu organizacyjnego przedsięwzięcia oraz zagadnienie zarządzania zasobami przypisanymi do ...
 • Real-Time Connection Between Immerse 3D Visualization Laboratory and KASKADA Platform 

  Wiszniewski, Lukasz; Ziolkowski, Tomasz (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  Multimedia stream processing into two cooperative different systems (cluster platform and virtual lab) is considered. The considered selected information about the system is presented and the idea of its communication when ...
 • Relation-based Wikipedia Search System for Factoid Questions Answering 

  Boiński, Tomasz; Brzeski, Adam (International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, 2014)
  In this paper we propose an alternative keyword search mechanism for Wikipedia, designed as a prototype solution towards factoid questions answering. The method considers relations between articles for finding the best ...