Now showing items 56-75 of 97

 • Parallelisation of genetic algorithms for solving university timetabling problems 

  Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk; Bańczyk, Karol (IEEE Computer Society, 2006)
  Genetic algorithms play an important role in solving many optimisation problems. The paper concentrates on the design of a parallel genetic algorithm for obtaining acceptable and possibly good university timetables. Some ...
 • Platforma BeesyCluster 

  Czarnul, Paweł (CD NIWA, 2015)
  BeesyCluster jest portalem dostępowym/warstwą pośrednią do sieci klastrów/superkomputerów/komputerów PC. Dzięki wirtualnemu kontu w systemie, użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich swoich kont fizycznych na poszczególn ...
 • Platforma KASKADA 

  Proficz, Jerzy; Babiarz, Krzysztof; Daca, Bartłomiej; Knopa, Rafał; Nykiel, Michał; Orzechowski, Piotr; Wagner, Mateusz; Ziajka, Kamil; Ziółkowski, Tomasz (CD NIWA, 2012)
  KASKADA jest platformą przeznaczoną do analizy strumieni multimedialnych. Strumienie multimedialne używane są w wielu dziedzinach, takich jak monitorowanie ulic, stadionów czy dworców, a także w badaniach medycznych. ...
 • Platforma WikiWS 

  Boiński, Tomasz; Downar, Marek; Kucharczyk, Łukasz; Szmidka, Dawid; Sobecki, Andrzej; Stemplewski, Przemysław (CD NIWA, 2015)
  WikiWS jest platformą umożliwiającą składowanie, wersjonowanie, tworzenie oraz wykonanie usług sieciowych. Jedną z podstawowych funkcjonalności WikiWS jest możliwość wytwarzania aplikacji zorientowanych na usługi. ...
 • Polityka strukturalna Unii Europejskiej a zarządzanie jakością kształcenia w odniesieniu do studiów doktoranckich 

  Lewandowski, Kajetan (Politechnika Gdańska, 2015-04-20)
  Celem badawczym pracy jest ocena oddziaływania polityki strukturalnej Unii Europejskiej (UE) na jakość kształcenia i zarządzanie nią na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych, ścisłych, medycznych i ...
 • Practices of entrepreneurs from SMEs sector related to risk management 

  Mikulska, Aniela (Gdańsk University of Technology, 2009)
  The purpose of this article is to present the attitudes of entrepreneurs towards the risk involved in business activity (personal research) and evaluation of their insurance awareness related to the actual level of insurance ...
 • Prediction of Processor Utilization for Real-Time Multimedia Stream Processing Tasks 

  Krawczyk, Henryk; Proficz, Jerzy; Daca, Bartłomiej (Springer Berlin Heidelberg, 2013)
  Utilization of MPUs in a computing cluster node for multimedia stream processing is considered. Non-linear increase of processor utilization is described and a related class of algorithms for multimedia real-time ...
 • Problemy koordynacji realizacji robót budowlanych na przykładzie rewitalizacji dzielnicy Gdańsk – Letnica 

  Grzyl Beata, Apollo Magdalena (INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA nr 5/2013, 2013-10)
  Przedmiotem rozważań są wybrane problemy inwestora i wykonawców, dostrzeżone w toku realizacji robót budowlanych związanych z rewitalizacją dzielnicy Letnica w Gdańsku (listopad 2010 - maj 2012). Celem artykułu jest wskazanie ...
 • Procedures for merging and alignment of domain ontologies 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2012)
  W trakcie prac nad rozprawą opracowano oryginalną metodę integracji ontologii na podstawie analizy leksykalnej jej elementów. Zaproponowany algorytm został zaimplementowany w postaci biblioteki w języku Java oraz włączony ...
 • Projektowanie aplikacji użytkowych 

  Krawczyk, Henryk (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2014-11-01)
  Poradnik wskazuje w jaki sposób projektować aplikacje użytkowe. W zależności od przyjętego modelu projektowania aplikacji (w praktyce są to też modele mieszane) rola i zadania zespołów projektowo-realizacyjnych muszą być ...
 • Przedsięwzięcie inwestycyjne – zagadnienia podstawowe 

  Grzyl Beata (AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE nr 3/2013, 2013-03)
  W artykule prezentuje się m.in. fazy przedsięwzięcia inwestycyjnego i objęte nimi działania, podstawowe zasady tworzenia modelu organizacyjnego przedsięwzięcia oraz zagadnienie zarządzania zasobami przypisanymi do ...
 • Real-Time Connection Between Immerse 3D Visualization Laboratory and KASKADA Platform 

  Wiszniewski, Lukasz; Ziolkowski, Tomasz (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  Multimedia stream processing into two cooperative different systems (cluster platform and virtual lab) is considered. The considered selected information about the system is presented and the idea of its communication when ...
 • Relation-based Wikipedia Search System for Factoid Questions Answering 

  Boiński, Tomasz; Brzeski, Adam (International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, 2014)
  In this paper we propose an alternative keyword search mechanism for Wikipedia, designed as a prototype solution towards factoid questions answering. The method considers relations between articles for finding the best ...
 • Relationship between wages, labour productivity and unemployment rate in new EU member countries 

  Nikulin, Dagmara (2015)
  The main aim of this article is to find out the extent to which relative labour productivity and relative unemployment rate changes determine relative wage changes. We use average annual macro-data for the period 2002-2013 ...
 • Retrieval of Heterogeneous Services in C2 NIWA Repository 

  Szymański, Julian (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  The paper reviews the methods used for retrieval of information and services. The selected approaches presented in the review inspired us to build retrieval mechanisms in a system for searching the resources stored in the ...
 • Rozwój sektora usług ubezpieczeniowych w okresie dziesięciolecia transformacji gospodarki polskiej 

  Mikulska, Aniela (Politechnika Gdańska, 2001)
  Artykuł przedstawia dynamikę rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce w okresie 1990-2000 na tle ogólnych uwarunkowań makroekonomicznych. Autorka podkreśla m.in. wagę aktywnej polityki państwa w kształtowaniu świadomości ...
 • Ryzyko wykonawcy robót budowlanych w zamówieniach publicznych 

  Grzyl, Beata (INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO, 2014-11)
  Omówiono i przeanalizowano niektóre działania podejmowane przez zamawiających publicznych, stanowiące próbę przetransferowania na wykonawców ryzyka o różnym charakterze oraz przeniesienia odpowiedzialności w zakresie ...
 • Ryzyko, identyfikacja i ocena ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego w aspekcie działań logistycznych 

  Grzyl Beata (AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE nr 3/2013 (s. 601 - 610), 2013-03)
  W artykule prezentuje się wyniki badań na temat ryzyka w obszarze działań logistycznych, przeprowadzonych w drugiej połowie 2012 r. wśród wybranych wykonawczych przedsiębiorstw budownictwa lądowego działających na terenie ...
 • Safety and Security Ontology 

  Boiński, Tomasz; Orłowski, Piotr; Szpryngier, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2012)
  Security and Safety Ontology as described in paper titled Extendable Security and Safety Ontology and in PhD Thesis of Tomasz Boiński.
 • Security ontology construction and integration 

  Boiński, Tomasz; Szymański, Julian; Orłowski, Piotr; Krawczyk, Henryk (INSTICC, Instytute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2011)
  There are many different levels on which we can examine security. Each one is different from others, all of them are dependent on the context. Hence the need to bear additional knowledge enabling efficient utilization of ...