Now showing items 67-86 of 97

 • Real-Time Connection Between Immerse 3D Visualization Laboratory and KASKADA Platform 

  Wiszniewski, Lukasz; Ziolkowski, Tomasz (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  Multimedia stream processing into two cooperative different systems (cluster platform and virtual lab) is considered. The considered selected information about the system is presented and the idea of its communication when ...
 • Relation-based Wikipedia Search System for Factoid Questions Answering 

  Boiński, Tomasz; Brzeski, Adam (International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, 2014)
  In this paper we propose an alternative keyword search mechanism for Wikipedia, designed as a prototype solution towards factoid questions answering. The method considers relations between articles for finding the best ...
 • Relationship between wages, labour productivity and unemployment rate in new EU member countries 

  Nikulin, Dagmara (2015)
  The main aim of this article is to find out the extent to which relative labour productivity and relative unemployment rate changes determine relative wage changes. We use average annual macro-data for the period 2002-2013 ...
 • Retrieval of Heterogeneous Services in C2 NIWA Repository 

  Szymański, Julian (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  The paper reviews the methods used for retrieval of information and services. The selected approaches presented in the review inspired us to build retrieval mechanisms in a system for searching the resources stored in the ...
 • Rozwój sektora usług ubezpieczeniowych w okresie dziesięciolecia transformacji gospodarki polskiej 

  Mikulska, Aniela (Politechnika Gdańska, 2001)
  Artykuł przedstawia dynamikę rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce w okresie 1990-2000 na tle ogólnych uwarunkowań makroekonomicznych. Autorka podkreśla m.in. wagę aktywnej polityki państwa w kształtowaniu świadomości ...
 • Ryzyko wykonawcy robót budowlanych w zamówieniach publicznych 

  Grzyl, Beata (INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO, 2014-11)
  Omówiono i przeanalizowano niektóre działania podejmowane przez zamawiających publicznych, stanowiące próbę przetransferowania na wykonawców ryzyka o różnym charakterze oraz przeniesienia odpowiedzialności w zakresie ...
 • Ryzyko, identyfikacja i ocena ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego w aspekcie działań logistycznych 

  Grzyl Beata (AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE nr 3/2013 (s. 601 - 610), 2013-03)
  W artykule prezentuje się wyniki badań na temat ryzyka w obszarze działań logistycznych, przeprowadzonych w drugiej połowie 2012 r. wśród wybranych wykonawczych przedsiębiorstw budownictwa lądowego działających na terenie ...
 • Safety and Security Ontology 

  Boiński, Tomasz; Orłowski, Piotr; Szpryngier, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2012)
  Security and Safety Ontology as described in paper titled Extendable Security and Safety Ontology and in PhD Thesis of Tomasz Boiński.
 • Security ontology construction and integration 

  Boiński, Tomasz; Szymański, Julian; Orłowski, Piotr; Krawczyk, Henryk (INSTICC, Instytute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2011)
  There are many different levels on which we can examine security. Each one is different from others, all of them are dependent on the context. Hence the need to bear additional knowledge enabling efficient utilization of ...
 • Service and task monitoring in KASKADA platform 

  Orzechowski, Piotr; Knopa, Rafał (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
  Przedstawiono monitor usług na platformie KASKADA. Zaprezentowano trzy sposoby monitorowania usług (1) przez mechanizmy wewnętrzne platformy, (2) na bieżąco przez użytkownika, (3) przez użytkownika po zakończeniu działania ...
 • Service Recomendation on Wiki-WS Platform 

  Sobecki, Andrzej (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  The article presents the issues of recommendation services for users. The commonly used solutions shown include known classes of recommendation systems and information about their area of use and the most frequently used ...
 • Simple Ontology Visualization API 

  Boiński, Tomasz; Kunowski, Piotr; Jaworska, Anna; Kleczkowski, Radosław; Orłowski, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010-07)
  SOVA (Simple Ontology Visualization API) is a Protege plugin to full ontology visualization. Finally we can show all ontology's elements: classes, individuals, properties, anonymous classes and relations between these ...
 • Simulation of Parallel Applications on Large-scale Distributed Systems 

  Rościszewski, Paweł; Sidorczak, Piotr (Gdańsk University of Technology, 2014)
  This chapter has a form of a review article in the field of simulating High Performance Computing systems. We justify the need for a new versatile simulator considering heterogeneity, energy efficiency and reliability of ...
 • SOWI Docs 

  Sobecki, Andrzej (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2014)
  System SOWI (System Ochrony Własności Intelektualnej) jest systemem antyplagiatowym aktywnie rozwijanym i wykorzystywanym przez Politechnikę Gdańską. System ten wykorzystuje klaster obliczeniowy dostępny w ramach CD NIWA ...
 • SP4CE – STRATEGIC PARTNERSHIP FOR CREATIVITY AND ENTERPRENEURSHIP SUCCESSOR OPENINN 

  GRABOWSKA, Anna; URBANCIKOVA, Natasa; SŁOWIKOWSKI, Marcin; ZIELIŃSKI, Jacek (2015)
  The project SP4CE is addressed directly to aims and needs identified in Bruges Communiqué on enhanced European cooperation in vocational education and training (VET)[1]. All project results and project actions will be ...
 • Targ Węglowy 

  Szwoch, Mariusz; Płotka, Bartłomiej; Szwoch, Adrianna; Chrzanowska, Małgorzata; Plata, Łukasz; Życzkowska, Karolina (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Celem aplikacji Targ Węglowy jest wizualizacja nowych koncepcji zabudowy Targu Węglowego w Gdańsku na platformie PC oraz w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP) Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej ...
 • Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji ontologii 

  Czarnecki, Adam (Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2006)
  W rozdziale tym zostały przedstawione podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem ontologii rozumianych jako modele wiedzy o wybranej dziedzinie. Prezentowane są języki służące do opisu ontologii, aplikacje wspomagające ...
 • Test strategy for KASKADA platform 

  Proficz, Jerzy; Daca, Bartłomiej; Bieliński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
  W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania, wykonywania i śledzenia testów oprogramowania platformy KASKADA. Zaprezentowano ...
 • Towards Facts Extraction From Texts in Polish Language 

  Boiński, Tomasz; Brzeski, Adam (International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, 2014)
  The Polish language differs from English in many ways. It has more complicated conjugation and declination. Because of that automatic facts extraction from texts is difficult. In this paper we present basic differences ...
 • Treecmp: comparison of Trees in polynomial Time 

  Bogdanowicz, Damian; Giaro, Krzysztof; Wróbel, Borys (Libertas Academica, 2012-08-06)
  When a phylogenetic reconstruction does not result in one tree but in several, tree metrics permit finding out how far the reconstructed trees are from one another. They also permit to assess the accuracy of a reconstruction ...