Now showing items 74-93 of 97

 • Safety and Security Ontology 

  Boiński, Tomasz; Orłowski, Piotr; Szpryngier, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2012)
  Security and Safety Ontology as described in paper titled Extendable Security and Safety Ontology and in PhD Thesis of Tomasz Boiński.
 • Security ontology construction and integration 

  Boiński, Tomasz; Szymański, Julian; Orłowski, Piotr; Krawczyk, Henryk (INSTICC, Instytute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2011)
  There are many different levels on which we can examine security. Each one is different from others, all of them are dependent on the context. Hence the need to bear additional knowledge enabling efficient utilization of ...
 • Service and task monitoring in KASKADA platform 

  Orzechowski, Piotr; Knopa, Rafał (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
  Przedstawiono monitor usług na platformie KASKADA. Zaprezentowano trzy sposoby monitorowania usług (1) przez mechanizmy wewnętrzne platformy, (2) na bieżąco przez użytkownika, (3) przez użytkownika po zakończeniu działania ...
 • Service Recomendation on Wiki-WS Platform 

  Sobecki, Andrzej (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  The article presents the issues of recommendation services for users. The commonly used solutions shown include known classes of recommendation systems and information about their area of use and the most frequently used ...
 • Simple Ontology Visualization API 

  Boiński, Tomasz; Kunowski, Piotr; Jaworska, Anna; Kleczkowski, Radosław; Orłowski, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010-07)
  SOVA (Simple Ontology Visualization API) is a Protege plugin to full ontology visualization. Finally we can show all ontology's elements: classes, individuals, properties, anonymous classes and relations between these ...
 • Simulation of Parallel Applications on Large-scale Distributed Systems 

  Rościszewski, Paweł; Sidorczak, Piotr (Gdańsk University of Technology, 2014)
  This chapter has a form of a review article in the field of simulating High Performance Computing systems. We justify the need for a new versatile simulator considering heterogeneity, energy efficiency and reliability of ...
 • SOWI Docs 

  Sobecki, Andrzej (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2014)
  System SOWI (System Ochrony Własności Intelektualnej) jest systemem antyplagiatowym aktywnie rozwijanym i wykorzystywanym przez Politechnikę Gdańską. System ten wykorzystuje klaster obliczeniowy dostępny w ramach CD NIWA ...
 • SP4CE – STRATEGIC PARTNERSHIP FOR CREATIVITY AND ENTERPRENEURSHIP SUCCESSOR OPENINN 

  GRABOWSKA, Anna; URBANCIKOVA, Natasa; SŁOWIKOWSKI, Marcin; ZIELIŃSKI, Jacek (2015)
  The project SP4CE is addressed directly to aims and needs identified in Bruges Communiqué on enhanced European cooperation in vocational education and training (VET)[1]. All project results and project actions will be ...
 • Targ Węglowy 

  Szwoch, Mariusz; Płotka, Bartłomiej; Szwoch, Adrianna; Chrzanowska, Małgorzata; Plata, Łukasz; Życzkowska, Karolina (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Celem aplikacji Targ Węglowy jest wizualizacja nowych koncepcji zabudowy Targu Węglowego w Gdańsku na platformie PC oraz w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP) Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej ...
 • Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji ontologii 

  Czarnecki, Adam (Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2006)
  W rozdziale tym zostały przedstawione podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem ontologii rozumianych jako modele wiedzy o wybranej dziedzinie. Prezentowane są języki służące do opisu ontologii, aplikacje wspomagające ...
 • Test strategy for KASKADA platform 

  Proficz, Jerzy; Daca, Bartłomiej; Bieliński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
  W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania, wykonywania i śledzenia testów oprogramowania platformy KASKADA. Zaprezentowano ...
 • Towards Facts Extraction From Texts in Polish Language 

  Boiński, Tomasz; Brzeski, Adam (International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, 2014)
  The Polish language differs from English in many ways. It has more complicated conjugation and declination. Because of that automatic facts extraction from texts is difficult. In this paper we present basic differences ...
 • Treecmp: comparison of Trees in polynomial Time 

  Bogdanowicz, Damian; Giaro, Krzysztof; Wróbel, Borys (Libertas Academica, 2012-08-06)
  When a phylogenetic reconstruction does not result in one tree but in several, tree metrics permit finding out how far the reconstructed trees are from one another. They also permit to assess the accuracy of a reconstruction ...
 • Using Open Source Components in software developement 

  Boiński, Tomasz (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2014-12-27)
  Celem kursu jest zapoznanie użytkowników z modelem wytwarzania oprogramowania otwartego. Kurs prezentuje użytkownikowi idee jakimi kierują się organizacje decydujące o kształcie ruchu Open Source, wprowadza w tajniki ...
 • Wektorianie 

  Boguszewski, Adrian; Lewandowski, Mikołaj; Rzymski, Maciej; Szerszyński, Mateusz (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Algorytm analizujący zdjęcie odręcznie wykonanego diagramu (np. schematu blokowego, komponentów systemu) oraz przetwarzający go na postać wektorową w formacie SVG. Opracowany w ramach konkursu WikiWS Platform for Business ...
 • Wektorianie Client 

  Boguszewski, Adrian; Lewandowski, Mikołaj; Rzymski, Maciej; Szerszyński, Mateusz (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Wektorianie jest aplikacją webową, będąca klientem dla usługi sieciowej wektoryzującej grafiki zawierające diagramy blokowe. Została opracowana w ramach konkursu WikiWS – Platform For Business Sharks. Aplikacja kliencka ...
 • Which open licencse should be applied to my work? 

  Boiński, Tomasz (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2014-12-27)
  Dobór właściwej licencji jest jednym z kluczowych aspektów tworzenia otwartego oprogramowania i innych dzieł twórczych. W przypadku użycia zbyt restrykcyjnej licencji dzieło będzie niechętnie stosowane z przyczyn czysto ...
 • Wiki-WS as a C2 NIWA Web Service Management Platform 

  Downar, Marek (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  The Wiki-WS platform was implemented within the C2 NIWA project for production purposes. Wiki-WS stands for developing, managing and maintaining web services. The production deployment needed implementation of several ...
 • Wirtualny HR czyli jak pracują zespoły on-line oraz słów kilka o jednej z najbardziej nowoczesnych metodologii wytwarzania aplikacji - SOSE 

  Krawczyk, Henryk; Krawczyk-Bryłka, Beata; Popławska, Agnieszka (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015-11-20)
  Wirtualny HR czyli jak pracują zespoły on-line oraz słów kilka o metodologii wytwarzania aplikacji SOSE
 • Wynagrodzenia a bezrobocie. Studium przypadku na przykładzie gospodarki Polski i Niemiec 

  Nikulin, Dagmara (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, 2012)
  Jednym z elementów teorii neoklasycznej jest stwierdzenie, że zwiększający się poziom bezrobocia powoduje spadek płac realnych, co w rezultacie prowadzi do osiągania stanu pełnego zatrudnienia. W artykule zbadano wzajemne ...