Now showing items 82-97 of 97

 • Targ Węglowy 

  Szwoch, Mariusz; Płotka, Bartłomiej; Szwoch, Adrianna; Chrzanowska, Małgorzata; Plata, Łukasz; Życzkowska, Karolina (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Celem aplikacji Targ Węglowy jest wizualizacja nowych koncepcji zabudowy Targu Węglowego w Gdańsku na platformie PC oraz w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP) Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej ...
 • Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji ontologii 

  Czarnecki, Adam (Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2006)
  W rozdziale tym zostały przedstawione podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem ontologii rozumianych jako modele wiedzy o wybranej dziedzinie. Prezentowane są języki służące do opisu ontologii, aplikacje wspomagające ...
 • Test strategy for KASKADA platform 

  Proficz, Jerzy; Daca, Bartłomiej; Bieliński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
  W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania, wykonywania i śledzenia testów oprogramowania platformy KASKADA. Zaprezentowano ...
 • Towards Facts Extraction From Texts in Polish Language 

  Boiński, Tomasz; Brzeski, Adam (International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, 2014)
  The Polish language differs from English in many ways. It has more complicated conjugation and declination. Because of that automatic facts extraction from texts is difficult. In this paper we present basic differences ...
 • Treecmp: comparison of Trees in polynomial Time 

  Bogdanowicz, Damian; Giaro, Krzysztof; Wróbel, Borys (Libertas Academica, 2012-08-06)
  When a phylogenetic reconstruction does not result in one tree but in several, tree metrics permit finding out how far the reconstructed trees are from one another. They also permit to assess the accuracy of a reconstruction ...
 • Using Open Source Components in software developement 

  Boiński, Tomasz (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2014-12-27)
  Celem kursu jest zapoznanie użytkowników z modelem wytwarzania oprogramowania otwartego. Kurs prezentuje użytkownikowi idee jakimi kierują się organizacje decydujące o kształcie ruchu Open Source, wprowadza w tajniki ...
 • Wektorianie 

  Boguszewski, Adrian; Lewandowski, Mikołaj; Rzymski, Maciej; Szerszyński, Mateusz (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Algorytm analizujący zdjęcie odręcznie wykonanego diagramu (np. schematu blokowego, komponentów systemu) oraz przetwarzający go na postać wektorową w formacie SVG. Opracowany w ramach konkursu WikiWS Platform for Business ...
 • Wektorianie Client 

  Boguszewski, Adrian; Lewandowski, Mikołaj; Rzymski, Maciej; Szerszyński, Mateusz (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Wektorianie jest aplikacją webową, będąca klientem dla usługi sieciowej wektoryzującej grafiki zawierające diagramy blokowe. Została opracowana w ramach konkursu WikiWS – Platform For Business Sharks. Aplikacja kliencka ...
 • Which open licencse should be applied to my work? 

  Boiński, Tomasz (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2014-12-27)
  Dobór właściwej licencji jest jednym z kluczowych aspektów tworzenia otwartego oprogramowania i innych dzieł twórczych. W przypadku użycia zbyt restrykcyjnej licencji dzieło będzie niechętnie stosowane z przyczyn czysto ...
 • Wiki-WS as a C2 NIWA Web Service Management Platform 

  Downar, Marek (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  The Wiki-WS platform was implemented within the C2 NIWA project for production purposes. Wiki-WS stands for developing, managing and maintaining web services. The production deployment needed implementation of several ...
 • Wirtualny HR czyli jak pracują zespoły on-line oraz słów kilka o jednej z najbardziej nowoczesnych metodologii wytwarzania aplikacji - SOSE 

  Krawczyk, Henryk; Krawczyk-Bryłka, Beata; Popławska, Agnieszka (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015-11-20)
  Wirtualny HR czyli jak pracują zespoły on-line oraz słów kilka o metodologii wytwarzania aplikacji SOSE
 • Wynagrodzenia a bezrobocie. Studium przypadku na przykładzie gospodarki Polski i Niemiec 

  Nikulin, Dagmara (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, 2012)
  Jednym z elementów teorii neoklasycznej jest stwierdzenie, że zwiększający się poziom bezrobocia powoduje spadek płac realnych, co w rezultacie prowadzi do osiągania stanu pełnego zatrudnienia. W artykule zbadano wzajemne ...
 • Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy 

  Basińska, Beata; Garnik, Igor (Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska, 2014)
  Monografia Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy podejmuje kluczowy dla funkcjonowania każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa temat informacji. Bez odpowiedniego zarządzania posiadanymi zasobami informacyjnymi nie ...
 • Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem. Wybrane aspekty. 

  Śledź, Agnieszka; Chądrzyński, Mariusz; Bandoła, Justyna; Chorób, Roman; Doryń, Wirginia; Dzikowski, Piotr; Jakubczyk, Katarzyna; Miler, Jakub; Motylska-Kuźma, Anna; Rak, Ewa; Starnawska, Marzena; Świeszczak, Krzysztof; Tomaszewski, Marek; Widelska, Urszula; Wnorowski, Tomasz; Woźniak, Jacek; Ziemba, Marika (Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2013)
  Współczesne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i zarządzania nimi określane są często jako burzliwe. Wskazuje na to fakt zmienności otoczenia, złożoności procesów gospodarczych i konieczności prowadzenia nieustającej ...
 • Zarządzanie przez zaufanie (poradnik dla liderów zespołów wirtualnych) 

  Krawczyk-Bryłka, Beata (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Poradnik dotyczy zarządzania zespołem wirtualnym w oparciu o budowanie klimatu współpracy i zaufania. Zawiera zestaw podpowiedzi dla liderów zespołów, jak zyskać zainteresowanie członków zespołu, jak inspirować do działania ...
 • ZBROI 

  Szychowski, Mateusz; Puchalski, Jakub; Surma, Jakub (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015-12-10)
  Hasło: Infospołeczność Gra nawiązuje do hasła w fabule, dodatkowym elementem jest lista najlepszych wyników na zewnętrznym serwerze, mająca na celu zmotywowanie graczy do współzawodnictwa.