Now showing items 88-97 of 97

 • Wektorianie 

  Boguszewski, Adrian; Lewandowski, Mikołaj; Rzymski, Maciej; Szerszyński, Mateusz (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Algorytm analizujący zdjęcie odręcznie wykonanego diagramu (np. schematu blokowego, komponentów systemu) oraz przetwarzający go na postać wektorową w formacie SVG. Opracowany w ramach konkursu WikiWS Platform for Business ...
 • Wektorianie Client 

  Boguszewski, Adrian; Lewandowski, Mikołaj; Rzymski, Maciej; Szerszyński, Mateusz (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Wektorianie jest aplikacją webową, będąca klientem dla usługi sieciowej wektoryzującej grafiki zawierające diagramy blokowe. Została opracowana w ramach konkursu WikiWS – Platform For Business Sharks. Aplikacja kliencka ...
 • Which open licencse should be applied to my work? 

  Boiński, Tomasz (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2014-12-27)
  Dobór właściwej licencji jest jednym z kluczowych aspektów tworzenia otwartego oprogramowania i innych dzieł twórczych. W przypadku użycia zbyt restrykcyjnej licencji dzieło będzie niechętnie stosowane z przyczyn czysto ...
 • Wiki-WS as a C2 NIWA Web Service Management Platform 

  Downar, Marek (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  The Wiki-WS platform was implemented within the C2 NIWA project for production purposes. Wiki-WS stands for developing, managing and maintaining web services. The production deployment needed implementation of several ...
 • Wirtualny HR czyli jak pracują zespoły on-line oraz słów kilka o jednej z najbardziej nowoczesnych metodologii wytwarzania aplikacji - SOSE 

  Krawczyk, Henryk; Krawczyk-Bryłka, Beata; Popławska, Agnieszka (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015-11-20)
  Wirtualny HR czyli jak pracują zespoły on-line oraz słów kilka o metodologii wytwarzania aplikacji SOSE
 • Wynagrodzenia a bezrobocie. Studium przypadku na przykładzie gospodarki Polski i Niemiec 

  Nikulin, Dagmara (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, 2012)
  Jednym z elementów teorii neoklasycznej jest stwierdzenie, że zwiększający się poziom bezrobocia powoduje spadek płac realnych, co w rezultacie prowadzi do osiągania stanu pełnego zatrudnienia. W artykule zbadano wzajemne ...
 • Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy 

  Basińska, Beata; Garnik, Igor (Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska, 2014)
  Monografia Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy podejmuje kluczowy dla funkcjonowania każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa temat informacji. Bez odpowiedniego zarządzania posiadanymi zasobami informacyjnymi nie ...
 • Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem. Wybrane aspekty. 

  Śledź, Agnieszka; Chądrzyński, Mariusz; Bandoła, Justyna; Chorób, Roman; Doryń, Wirginia; Dzikowski, Piotr; Jakubczyk, Katarzyna; Miler, Jakub; Motylska-Kuźma, Anna; Rak, Ewa; Starnawska, Marzena; Świeszczak, Krzysztof; Tomaszewski, Marek; Widelska, Urszula; Wnorowski, Tomasz; Woźniak, Jacek; Ziemba, Marika (Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2013)
  Współczesne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i zarządzania nimi określane są często jako burzliwe. Wskazuje na to fakt zmienności otoczenia, złożoności procesów gospodarczych i konieczności prowadzenia nieustającej ...
 • Zarządzanie przez zaufanie (poradnik dla liderów zespołów wirtualnych) 

  Krawczyk-Bryłka, Beata (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Poradnik dotyczy zarządzania zespołem wirtualnym w oparciu o budowanie klimatu współpracy i zaufania. Zawiera zestaw podpowiedzi dla liderów zespołów, jak zyskać zainteresowanie członków zespołu, jak inspirować do działania ...
 • ZBROI 

  Szychowski, Mateusz; Puchalski, Jakub; Surma, Jakub (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015-12-10)
  Hasło: Infospołeczność Gra nawiązuje do hasła w fabule, dodatkowym elementem jest lista najlepszych wyników na zewnętrznym serwerze, mająca na celu zmotywowanie graczy do współzawodnictwa.