Now showing items 10-29 of 97

 • Business Process Modelling and Enterprise Improvement Analysis 

  Dziubich, Krystyna (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  The main trends in developing an approach and tools for business process modelling are discussed. Business Process Management (BPM) and BPM Notation (BPMN) are presented. Moreover, the possibilities of C2 NIWA in a wide ...
 • C2 NIWA Community - Segmentation Criteria and Building Brand Associations on the Example of a Selected Target Group 

  Popławska, Agnieszka (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  Every organization which offers products or services wishes to communicate with their customers in the most effective way. This kind of communication is based on proper selection of target groups which are identified in ...
 • C2 NIWA – The Centre of Competence for Novel Infrastructure of Workable Applications 

  Krawczyk, Henryk (Centrum Informatyczne TASK, 2015)
  Scientific and cloud computing are discussed in the paper. The paradigm of EaaS (Everything as a Service) is presented and the design methodology of service oriented applications is proposed. Implementation of the SOSE ...
 • Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji i Repozytoria CD NIWA 

  Proficz, Jerzy; Boiński, Tomasz (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015-10-20)
  Jak być bardziej widocznym w naukowym świecie? Jakie możliwości oferuje polskiej nauce superkomputer TRYTON w ramach Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)?
 • Czy można oszukać system antyplagiatowy, a także o tym, jak wygenerować kod genetyczny twarzy 

  Ziółkowski, Tomasz; Sobecki, Andrzej (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015-11-11)
  O wykrywaniu plagiatów i upadków, a także o tym, jak można wygenerować kod genetyczny twarzy
 • Czy raporty pomagają zrozumieć przedsiębiorczość? 

  Mikulska, Aniela (Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2013)
  Rozdział bazuje na informacjach dotyczących przedsiębiorstw w Polsce, zawartych w raportach PARP, GUS i Ministerstwa Gospodarki. Poddaje pod refleksję kwestię potencjału rozwojowego przedsiębiorstw w kontekście przyjętych ...
 • DBpedia As a Formal Knowledge Base - An Evaluation 

  Boiński, Tomasz; Ambrożewicz, Adrian; Szymański, Julian (WSEAS, 2015)
  DBpedia is widely used by researchers as a mean of accessing Wikipedia in a standardized way. In this paper it is characterized from the point of view of questions answering system. Simple implementation of such system is ...
 • Development of service repository 

  Nykiel, Michał; Zalewski, Karol (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
  Zdefiniowano pojęcie usług złożonych realizowanych przez platformę KASKADA, przedstawiono ich konstrukcję wraz ze sposobem zapisu do formatu XML oraz zaprezentowano edytor z graficznym interfejsem użytkownika służący do ich ...
 • Differentiation of the european insurance market (Polish example) 

  Mikulska, Aniela (Technical University of Gdańsk. Faculty of Management and Economics, 2007)
  The 2004 enlargement of the European Union by another 10 member countries introduced a change in the quality of Europe’s economic relations. The integration of social, political and economic spheres of life entailed a ...
 • Distribution, archivization and processing of multimedia streams in KASKADA platrofm 

  Proficz, Jerzy; Ziółkowski, Tomasz; Sawicki, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
  Zaprezentowano metody przetwarzania strumieni multimedialnych na platformie KASKADA. Przedstawiono koncepcję dystrybucji strumieni do zadań obliczeniowych wykonywanych na poszczególnych węzłach klastra komputerowego. ...
 • Dynamic OWL Ontology Matching Using Lexical WordNet Based Measures 

  Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk (Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, 2012)
  Ontologies are often used as means of describing knowledge and domain of operation of modern applications. A need arises for ability to quickly match those ontologies to enable interoperability of such systems. The paper ...
 • Dynamic user identity management in intelligent environment 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2009)
  Omówiono zagadnienie uwierzytelniania oraz przedstawiono różnice pomiędzy rozwiązaniami dostarczanymi przez systemy Linux oraz Windows. Zaprezentowano dwie metody zapewnienia scentralizowanego systemu uwierzytelniającego. ...
 • Efficient computations on clusters and grids 

  Czarnul, Paweł (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2007)
  Niniejszy rozdział omawia standardy, technologie jak również techniki zrównoleglania wykorzystywane w skalowalnych obliczeniach na klastrach i gridach. Autor przedstawia również tendencje rozwojowe tej dziedziny wskazując ...
 • Event management in KASKADA platform 

  Knopa, Rafał; Glinianowicz, Adam (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
  Zdefiniowano pojęcie zdarzenia i jego rolę w analizie przeprowadzanej przy użyciu platformy KASKADA. Opisano proces obsługi zdarzenia w ramach platformy KASKADA, wprowadzając pojęcia strumieni zdarzeń, filtrów zdarzeń i ...
 • Ewolucja polityki instytucjonalnej rynku pracy w Polsce 

  Nikulin, Dagmara (2014)
  Celem artykułu jest ukazanie zmian mających miejsce na polskim rynku pracy z uwzględnieniem czynników instytucjonalnych oraz ukazanie na tym tle struktury wydatków związanych z realizacją polityki rynku pracy. W części ...
 • Executing Multiple Simulations in the MERPSYS Environment 

  Rościszewski, Paweł (Gdańsk University of Technology, 2016)
  The chapter investigates the steps necessary to perform a simulation instance in the MERPSYS environment and discusses potential limitations in case when vast numbers of simulations are required. An extended architecture ...
 • Extendable Safety and Security Ontology 

  Boiński, Tomasz; Orłowski, Piotr; Krawczyk, Henryk (Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, 2012)
  Security plays more and more important role in our every day life and researchers and users of computer systems point out that a need arises for common, formalised model able to integrate different solutions. In this paper ...
 • Genealogy 

  Nykiel, Michał (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015)
  Aplikacja Genealogy jest aplikacją webową, dostępną przez przeglądarkę, wykorzystująca usługi platformy KASKADA do generowania portretów członków rodziny, których wizerunków nie znamy. Posada dwie wersje: podstawową i ...
 • Hetlth: InfoSociety edition 

  Kaczorowski, Szymon; Dudzik, Maciej; Nowak, Damian (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2015-12-10)
  Hetlth: InfoSociety edition. Hasło infospołeczność zinterpretowaliśmy jako społeczności, w których podstawą są masowo wymieniane informacje pomiędzy jej członkami. W naszej grze nawiązaliśmy do najpopularniejszych portali ...
 • Hoverlord/TGame 

  Boiński, Tomasz; Remiszewski, Paweł (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 2014)
  Celem projektu Hoverlord jest opracowanie i implementacja frameworku umożliwiającego realizację zadań wymagających dużego nakładu pracy ludzi, takiego jak weryfikacja poprawności działania algorytmów, etykietowanie zbiorów ...