Now showing items 1-20 of 37

 • Basic Linux mechanisms used in distributed computing 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2006)
  Linux to otwarty, ciągle rozwijany system operacyjny. Dostępność kodu źródłowego oraz pełnej dokumentacji zaowocowała rozwojem wielumechanizmów wspierających przetwarzanie rozproszone. W systemie Linuxzaimplementowane ...
 • Parallelisation of genetic algorithms for solving university timetabling problems 

  Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk; Bańczyk, Karol (IEEE Computer Society, 2006)
  Genetic algorithms play an important role in solving many optimisation problems. The paper concentrates on the design of a parallel genetic algorithm for obtaining acceptable and possibly good university timetables. Some ...
 • Efficient computations on clusters and grids 

  Czarnul, Paweł (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2007)
  Niniejszy rozdział omawia standardy, technologie jak również techniki zrównoleglania wykorzystywane w skalowalnych obliczeniach na klastrach i gridach. Autor przedstawia również tendencje rozwojowe tej dziedziny wskazując ...
 • Object serialization and remote exception pattern for distributed C++/MPI application 

  Bańczyk, Karol; Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk (Springer Berlin Heidelberg, 2007)
  MPI is commonly used standard in development of scientific applications. It focuses on interlanguage operability and is not very well object oriented. The paper proposes a general pattern enabling design of distributed and ...
 • Architecture of a domain oriented portal 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2008)
  Zaprezentowano koncepcję architektury i funkcjonalności dziedzinowego portalu tworzenia ontologii realizowanego przez katedrę KASK. Portal podzielony został na niezależne komponenty, które z powodzeniem można realizować ...
 • OCS - System wytwarzania ontologii dziedzinowo zorientowanych 

  Boiński, Tomasz; Budnik, Łukasz; Jakowski, Andrzej; Mroziński, Jacek; Mazurkiewicz, Krzysztof (HARD, Olsztyn, 2009)
  Ontologies are, as a part of semantic web, a basic component to enrich content available in the Internet with a meaning understandable for computers. In this publication an architecture and functionality of a domain oriented ...
 • Dynamic user identity management in intelligent environment 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2009)
  Omówiono zagadnienie uwierzytelniania oraz przedstawiono różnice pomiędzy rozwiązaniami dostarczanymi przez systemy Linux oraz Windows. Zaprezentowano dwie metody zapewnienia scentralizowanego systemu uwierzytelniającego. ...
 • Ontology Visualization 

  Boiński, Tomasz; Jaworska, Anna; Kleczkowski, Radosław; Kunowski, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
  Ontologies are often represented as a graph where nodes represent objects within given ontology and edges represent relations between those objects. Such graphs can be very complex even for medium sized ontologies so a ...
 • Ontology construction for services lookup 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
  Ontologie, dzięki zapewnieniu formalnego opisu przy zachowaniu czytelności dla człowieka, są coraz powszechniej stosowaną metodą opisu usług sieciowych. Dawniej postrzegane jako rozwiązanie problemu heterogeniczności sieci, ...
 • Influence and selection of basic concepts on ontology design 

  Boiński, Tomasz; Orłowski, Piotr; Szpryngier, Piotr; Krawczyk, Henryk (INSTICC, Instytute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2010)
  Ontologies as entities representing individual point of view on surrounding world introduce heterogeneity to knowledge representation. Common set of core concepts can introduce similarity big enough for further interoperability ...
 • Ontology Creation as a Group Process Using OCS System and Protégé Editor 

  Boiński, Tomasz; Jaworska, Anna; Kleczkowski, Radosław; Kunowski, Piotr; Szymański, Julian (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
  Konstruowanie ontologii wymaga współpracy wielu osób. W idealnej sytuacji nad pojedynczą ontologią pracować będzie duża, rozproszona społeczność tworząca tym samym wspólną reprezentację wiedzy z danej dziedziny. W publikacji ...
 • Kaskada- scenarios for multimedia streams analysis 

  Proficz, Jerzy (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010-03)
  Zaprezentowano podstawowe mechanizmy działania platformy KASKADA ze względu na wykonywanie usług prostych związanych z realizacją algorytmów analizy strumieni multimedialnych, jak również usług złożonych dotyczących ...
 • Security ontology construction and integration 

  Boiński, Tomasz; Szymański, Julian; Orłowski, Piotr; Krawczyk, Henryk (INSTICC, Instytute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2011)
  There are many different levels on which we can examine security. Each one is different from others, all of them are dependent on the context. Hence the need to bear additional knowledge enabling efficient utilization of ...
 • Procedures for merging and alignment of domain ontologies 

  Boiński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2012)
  W trakcie prac nad rozprawą opracowano oryginalną metodę integracji ontologii na podstawie analizy leksykalnej jej elementów. Zaproponowany algorytm został zaimplementowany w postaci biblioteki w języku Java oraz włączony ...
 • Dynamic OWL Ontology Matching Using Lexical WordNet Based Measures 

  Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk (Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, 2012)
  Ontologies are often used as means of describing knowledge and domain of operation of modern applications. A need arises for ability to quickly match those ontologies to enable interoperability of such systems. The paper ...
 • Safety and Security Ontology 

  Boiński, Tomasz; Orłowski, Piotr; Szpryngier, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2012)
  Security and Safety Ontology as described in paper titled Extendable Security and Safety Ontology and in PhD Thesis of Tomasz Boiński.
 • Extendable Safety and Security Ontology 

  Boiński, Tomasz; Orłowski, Piotr; Krawczyk, Henryk (Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, 2012)
  Security plays more and more important role in our every day life and researchers and users of computer systems point out that a need arises for common, formalised model able to integrate different solutions. In this paper ...
 • Ontology engineering for system integration 

  Boiński, Tomasz; Orłowski, Piotr; Szpryngier, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2012)
  Inżynieria ontologii to gałąź inżynierii wiedzy, która zajmuje się metodami i metodologiami budowy ontologii. Zajmuje się m. in. procesem wytwarzania, cyklem życia oraz narzędziami wspomagającymi wytwarzanie ontologii. W ...
 • Lexicon based algorithm for domain ontology merging and alignment 

  Boiński, Tomasz; Krawczyk, Henryk (INSTICC, Instytute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2012)
  More and more systems contain some kind of knowledge describing their field of operation. Such knowledge in many cases is stored as an ontology. A need arises for ability to quickly match those ontologies to enable ...
 • Treecmp: comparison of Trees in polynomial Time 

  Bogdanowicz, Damian; Giaro, Krzysztof; Wróbel, Borys (Libertas Academica, 2012-08-06)
  When a phylogenetic reconstruction does not result in one tree but in several, tree metrics permit finding out how far the reconstructed trees are from one another. They also permit to assess the accuracy of a reconstruction ...