Now showing items 1-2 of 2

  • Prediction of Processor Utilization for Real-Time Multimedia Stream Processing Tasks 

    Krawczyk, Henryk; Proficz, Jerzy; Daca, Bartłomiej (Springer Berlin Heidelberg, 2013)
    Utilization of MPUs in a computing cluster node for multimedia stream processing is considered. Non-linear increase of processor utilization is described and a related class of algorithms for multimedia real-time ...
  • Test strategy for KASKADA platform 

    Proficz, Jerzy; Daca, Bartłomiej; Bieliński, Tomasz (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
    W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania, wykonywania i śledzenia testów oprogramowania platformy KASKADA. Zaprezentowano ...