Now showing items 1-1 of 1

  • Event management in KASKADA platform 

    Knopa, Rafał; Glinianowicz, Adam (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2013-03)
    Zdefiniowano pojęcie zdarzenia i jego rolę w analizie przeprowadzanej przy użyciu platformy KASKADA. Opisano proces obsługi zdarzenia w ramach platformy KASKADA, wprowadzając pojęcia strumieni zdarzeń, filtrów zdarzeń i ...