Now showing items 1-2 of 2

  • Ontology Creation as a Group Process Using OCS System and Protégé Editor 

    Boiński, Tomasz; Jaworska, Anna; Kleczkowski, Radosław; Kunowski, Piotr; Szymański, Julian (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
    Konstruowanie ontologii wymaga współpracy wielu osób. W idealnej sytuacji nad pojedynczą ontologią pracować będzie duża, rozproszona społeczność tworząca tym samym wspólną reprezentację wiedzy z danej dziedziny. W publikacji ...
  • Ontology Visualization 

    Boiński, Tomasz; Jaworska, Anna; Kleczkowski, Radosław; Kunowski, Piotr (Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI, 2010)
    Ontologies are often represented as a graph where nodes represent objects within given ontology and edges represent relations between those objects. Such graphs can be very complex even for medium sized ontologies so a ...