Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

 • Polityka strukturalna Unii Europejskiej a zarządzanie jakością kształcenia w odniesieniu do studiów doktoranckich 

  Lewandowski, Kajetan (Politechnika Gdańska, 2015-04-20)
  Celem badawczym pracy jest ocena oddziaływania polityki strukturalnej Unii Europejskiej (UE) na jakość kształcenia i zarządzanie nią na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych, ścisłych, medycznych i ...
 • Ewolucja polityki instytucjonalnej rynku pracy w Polsce 

  Nikulin, Dagmara (2014)
  Celem artykułu jest ukazanie zmian mających miejsce na polskim rynku pracy z uwzględnieniem czynników instytucjonalnych oraz ukazanie na tym tle struktury wydatków związanych z realizacją polityki rynku pracy. W części ...
 • Relationship between wages, labour productivity and unemployment rate in new EU member countries 

  Nikulin, Dagmara (2015)
  The main aim of this article is to find out the extent to which relative labour productivity and relative unemployment rate changes determine relative wage changes. We use average annual macro-data for the period 2002-2013 ...
 • Wynagrodzenia a bezrobocie. Studium przypadku na przykładzie gospodarki Polski i Niemiec 

  Nikulin, Dagmara (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, 2012)
  Jednym z elementów teorii neoklasycznej jest stwierdzenie, że zwiększający się poziom bezrobocia powoduje spadek płac realnych, co w rezultacie prowadzi do osiągania stanu pełnego zatrudnienia. W artykule zbadano wzajemne ...
 • Differentiation of the european insurance market (Polish example) 

  Mikulska, Aniela (Technical University of Gdańsk. Faculty of Management and Economics, 2007)
  The 2004 enlargement of the European Union by another 10 member countries introduced a change in the quality of Europe’s economic relations. The integration of social, political and economic spheres of life entailed a ...
 • Rozwój sektora usług ubezpieczeniowych w okresie dziesięciolecia transformacji gospodarki polskiej 

  Mikulska, Aniela (Politechnika Gdańska, 2001)
  Artykuł przedstawia dynamikę rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce w okresie 1990-2000 na tle ogólnych uwarunkowań makroekonomicznych. Autorka podkreśla m.in. wagę aktywnej polityki państwa w kształtowaniu świadomości ...
 • Practices of entrepreneurs from SMEs sector related to risk management 

  Mikulska, Aniela (Gdańsk University of Technology, 2009)
  The purpose of this article is to present the attitudes of entrepreneurs towards the risk involved in business activity (personal research) and evaluation of their insurance awareness related to the actual level of insurance ...
 • Czy raporty pomagają zrozumieć przedsiębiorczość? 

  Mikulska, Aniela (Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2013)
  Rozdział bazuje na informacjach dotyczących przedsiębiorstw w Polsce, zawartych w raportach PARP, GUS i Ministerstwa Gospodarki. Poddaje pod refleksję kwestię potencjału rozwojowego przedsiębiorstw w kontekście przyjętych ...
 • Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem. Wybrane aspekty. 

  Śledź, Agnieszka; Chądrzyński, Mariusz; Bandoła, Justyna; Chorób, Roman; Doryń, Wirginia; Dzikowski, Piotr; Jakubczyk, Katarzyna; Miler, Jakub; Motylska-Kuźma, Anna; Rak, Ewa; Starnawska, Marzena; Świeszczak, Krzysztof; Tomaszewski, Marek; Widelska, Urszula; Wnorowski, Tomasz; Woźniak, Jacek; Ziemba, Marika (Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2013)
  Współczesne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i zarządzania nimi określane są często jako burzliwe. Wskazuje na to fakt zmienności otoczenia, złożoności procesów gospodarczych i konieczności prowadzenia nieustającej ...
 • Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy 

  Basińska, Beata; Garnik, Igor (Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska, 2014)
  Monografia Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy podejmuje kluczowy dla funkcjonowania każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa temat informacji. Bez odpowiedniego zarządzania posiadanymi zasobami informacyjnymi nie ...
 • Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji ontologii 

  Czarnecki, Adam (Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2006)
  W rozdziale tym zostały przedstawione podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem ontologii rozumianych jako modele wiedzy o wybranej dziedzinie. Prezentowane są języki służące do opisu ontologii, aplikacje wspomagające ...